The Joker

The Joker

The Joker is een crimineel meesterbrein met een clownachtig uiterlijk. Hij is zowel briljant als gestoord, met een neiging tot extreme geweld en chaos. Zijn motieven zijn vaak ondoorgrondelijk, wat hem tot een onvoorspelbare en gevaarlijke tegenstander maakt